Trang chủ » Trạm khí tượng hàng không » Trạm khí tượng hàng không AWOS

Khí tượng Tự động (AWOS) được thiết kế để thu thập, xử lý, quan trắc, phân phối và lưu trữ các số liệu khí tượng đo được bằng các đầu đo khí tượng riêng biệt đặt dọc và ngoài khu vực đường băng. Các quan trắc thực hiện bởi hệ thống để:
1.       Cung cấp Điều khiển không lưu các số liệu khí tượng cần thiết theo khuyến nghị của ICAO
2.       Cung cấp các số liệu quan trắc để truyền các thông tin khí tượng trên mạng lưới khu vực và quốc gia.
Tuỳ vào khả năng của các đầu đo, hệ thống AWOS sẽ thực hiện tự động quan trắc các số liệu khí tượng sau:
-          Tốc độ và hướng gió
-          Áp suất (QFE, QNH)
-          Nhiệt độ không khí
-          Độ ẩm không khí (nhiệt độ điểm sương)
-          Nhiệt độ
-         Độ cao mây
-         Tầm nhìn
-         Tầm nhìn đường băng
-         Lượng mưa
-         Thời tiết hiện tại
-         Chống sét
Các quan trắc liệt kê trên được hiển thị trên màn hình chất lượng cao. Thời gian báo cáo tuỳ thuộc vào tầm quan trọng của thông số thời tiết. Các thông số thời tiết có thể thay đổi đột ngột như gió sẽ được báo cáo thường xuyên.
Dựa trên quan trắc thời tiết tự động, các thông điệp thời tiết METAR được tạo ra và phân phối trên thời gian cố định. Trong đó các báo cáo thay đổi thời tiết có nghĩa như SPECI được phát theo khuyến nghị chuẩn của ICAO trong phụ lục 3 khi sự kiện xảy ra.
Đặc biệt, các khuyến nghị được ban hành bởi ICAO trong phụ lục 3 và 14 được tính đến khi thiết kế một hệ thống để quan trắc khí tượng hàng không. Hệ thống quan trắc thời tiết tự động được thiết kế dựa trên các khuyến nghị của các cơ quan quản lý không lưu quốc tế như:
-    ISO 9000 series cho đảm bảo phẩm chất thiết kế và sản xuất
-    EN 60950 chuẩn Châu âu cho các an toàn thiết bị và điện
-    ICAO phụ lục 3, 10, 14 cho xử lý số liệu và báo cáo
-    WMO số. 306, các mã cho báo cáo mã luật khí tượng
Cấu hình hệ thống có thể thay đổi và phụ thuộc vào từng yêu cầu của mỗi sân bay.
  • Tiện ích & ứng dụng
  • Thông số kỹ thuật
  • Đồng bộ tiêu chuẩn

Bộ xử lý và thu thập dữ liệu trung tâm CDU

Máy trạm

Đầu đo áp suất không khí PTB330

Đầu đo nhiệt độ và độ ẩm không khí HMP155  

Đầu đo độ cao chân mây CL31

Đầu đo thời tiết hiện tại PWD22 tích hợp máy đo tán xạ
 
Đầu đo giông TSS928

Đầu đo mưa RG13


Đầu đo tầm nhìn và ánh sáng nền LT31 & LM21

Trạm hiện trường MAWS

Đầu đo gió siêu âm WMT703

Download tài liệu

Mr Nam (0912.323.893) :

My status

Miss Huệ (0986.685.278) :

My status