Trang chủ » Trạm tự động » TRẠM KHÍ TƯỢNG TỰ ÐỘNG AWS 2700

  • Tiện ích & ứng dụng
  • Thông số kỹ thuật
  • Đồng bộ tiêu chuẩn

Là trạm được thiết kế để sử dụng cho các trạm đo từ xa mà không có nguồn điện lưới. Số liệu thu được có thể ghi trên hiện trường hoặc truyền thời gian thực bằng sóng UHF/VHF.

Một trạm tiêu chuẩn có thể đo được các yếu tố sau: 
- Tốc độ gió 
- Hướng gió
- Nhiệt độ không khí
- Độ ẩm tương đối
- Áp suất không khí
- Thời gian nắng
- Bức xạ thực
- Lượng mưa


Trạm khí tượng tự động AWS 2700 là trạm được thiết kế theo dạng modul cho phép dễ dạng lập cấu hình hệ thống và dễ dàng thêm bớt đầu đo. Tất cả các đầu đo lắp trên trạm là đầu đo đã được chuẩn hoá, sử dụng trên thực địa và chịu được mọi điều kiện thời tiết. Hệ thống đầu đo có thể sử dụng trong nước, trên bề mặt và không khí có tín hiệu đầu ra được chuẩn hoá và cùng một cách đấu nối. Trạm có thể hoạt động bằng nguồn điện lưới hoặc nguồn pin năng lượng mặt trời.

 

Download tài liệu

Tài liệu AWS 2700

Mr Nam (0912.323.893) :

My status

Miss Huệ (0986.685.278) :

My status