Thông tin ngành  »  Quốc hội thông qua Luật Thống kê và Luật Khí tượng thủy văn

 
Toàn cảnh Quốc hội (ảnh: Chinhphu.vn)

 
Chiều 23/11, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII đã chính thức thông qua Luật Khí tượng thủy văn với 410/412 đại biểu có mặt tán thành. Luật gồm có 10 chương, 57 điều - là hành lang pháp lý quan trọng, tạo bước đột phá toàn diện cho công tác quản lý nhà nước về khí tượng thuỷ văn.
 

Có thể nói đây là lần đầu tiên trong lịch sử phát triển, toàn bộ hoạt động khí tượng thủy văn (KTTV) trên lãnh thổ Việt Nam được điều chỉnh bằng Luật. Luật Khí tượng thủy văn được ban hành sẽ góp phần hoàn chỉnh thêm một bước hệ thống pháp luật của ngành tài nguyên và môi trường. Luật sẽ tạo ra khung khổ pháp lý, là bước thay đổi quan trọng cho công tác quản lý nhà nước về KTTV; bảo đảm điều kiện cho các hoạt động KTTV phát triển, đáp ứng yêu cầu của công tác phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản, góp phần phát triển bền vững kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh quốc gia.

Luật Khí tượng thủy văn điều chỉnh toàn diện mọi hoạt động KTTV trên lãnh thổ Việt Nam. Một số vấn đề mới từ trước đến nay chưa có quy định mang tính pháp lý thì nay đã được quy định trong Luật, ví dụ như vấn đề tác động vào thời tiết; giám sát biến đổi khí hậu; các yêu cầu bắt buộc về quan trắc KTTV đối với các công trình khi hoạt động chịu tác động hoặc gây tác động đến điều kiện KTTV mà có khả năng ảnh hưởng đến an toàn, tính mạng, tài sản của cộng đồng; các quy định về hoạt động phục vụ và dịch vụ KTTV; quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động KTTV…

Ngoài ra, một số vấn đề khác cũng đã được Luật hóa thông qua các quy định rất cụ thể như nguyên tắc hoạt động KTTV được quản lý tập trung, thống nhất trong phạm vi cả nước; chính sách của Nhà nước đối với hoạt động KTTV trong đó có việc Nhà nước bảo đảm nguồn lực cho hoạt động KTTV phục vụ chung cho phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh quốc gia, phòng chống thiên tai, khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động KTTV; các nguyên tắc trong hoạt động quan trắc, dự báo, cảnh báo và truyền phát thông tin dự báo, cảnh báo KTTV; quy hoạch mạng lưới trạm KTTV quốc gia; kế hoạch phát triển mạng lưới trạm KTTV chuyên dùng của các Bộ, ngành, địa phương; vai trò, trách nhiệm của hệ thống dự báo, cảnh báo KTTV quốc gia do Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý; hoạt động dự báo, cảnh báo KTTV của tổ chức, cá nhân ngoài Nhà nước; hợp tác quốc tế trong lĩnh vực KTTV; trách nhiệm cụ thể của chính quyền địa phương các cấp trong việc bảo đảm cho các hoạt động KTTV phục vụ trực tiếp cho nhu cầu của địa phương cũng như việc quản lý, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu KTTV phục vụ phát triển KT-XH,…
NNguonf: monre.gov.vnCác tin liên quan khác

Mr Nam (0912.323.893) :

My status

Miss Huệ (0986.685.278) :

My status